Omskrivna träd

Omskrivna träd

aberga_dimma.jpg
Dimhöljda träd i Åberga

aberga_lind_vagen.jpg
Åberga Bästan

appletrad_3754.jpg
Äppleträd

ballingslovask.jpeg
Asken i Ballingslöv

brud-trad.jpg
Älvan som förtrollade sig till ett träd

flotrad.jpg
Floträdet

fredrik_halsa.jpg
Fredrik

grotalia.jpg
Björken i Grötalia

idegran_foto.jpg
Fotös idegran

napptrad.jpg
Nappträdet

porjustall_kram.jpg
Porjustallen

silverpoppel.jpg
Silverpoppeln

skamsek.jpg
Skams ek

styggtallen_4640.jpg
Styggtallen

trollakistan981009 prastg.jpg
Trollakistan

skattungbjork.jpeg
Trädet som räddade kyrkan

trad-naas.jpg
Skånska nationens träd

toromiro.jpg
Toromiro
Påsköns sista träd
Om Mystiska

Om projektet "Mystiska träd"


porjustall_kram.jpg
Porjustallen

Mystiska Träd 

Under en tall i Porjus startade projektet ”Mystiska Träd” (tid Unika träd). 
Den grova tallen hade en intressant historia att berätta. 
Men det borde finnas många andra märkliga träd i Sverige som var spännande. 
Under insamlingsarbetet, som till att börja med först handlade om fridlysta träd kom många andra tips och dessa fortsätter att strömma in. 
Allmänheten vördar och värnar träden vilket inte minst trädstrider kan vittna om. 
  
Första boken 
År 2005 utgavs på eget förlag boken Mystiska Träd i Västra Götalands län ISBN 91-631-4635-4. (numera säljs boken av bokförlaget Moster Beda) 
Finansieringen skedde med egna medel och det blev en bok om 76 sidor. 
Dendrologen Björn Aldén vid Göteborgs Botaniska trädgård uttalade sig år 1997 för projektet, liksom Antikvarien Gösta Sandberg. 
Detta finns att läsa på sidan 74 i boken där också mer om projektet finns beskrivet.   

Men alla andra träd ropar på att bli uppmärksammade 

Det finns över 1,400 fridlysta träd i Sverige och inklusive trädtips omfattar nu dataregistret över 1,800. 
Många bär på en historia som inte har berättats tidigare. 
Därför fortsätter nu kartläggningsarbetet som går ut på att besöka de intressanta träden för att fotografera och skriva om dem.

   
Målet med projektet är en bok ”Mystiska Träd” i hela Sverige

Hösten 1998 och våren 2002 gjordes resor med hyrd husbil till Halland, Skåne, Blekinge och Öland vilket resulterade i bildmaterial till ett fyrtiotal träd, men andra landskap återstår att besöka

Författaren var tidigare bosatt i Göteborgstrakten men flyttade hösten 2005 till Skattungbyn i Dalarna. 

skattungbjork.jpeg
I byn finns ”trädet som räddade kyrkan” och i grannbyn vårdträdet ”Bästan”, enligt sägnen planterat av en soldat från trettioåriga kriget.


Med bil och husvagn skall nu länsvis alla för projektet ”Mystiska Träd” intressanta träd besökas. 

   

Adresser

Redaktör för Mystiska.se

t_hatt_5119.jpg

Författaren och fotografen
Göran NK Torin
Epost: goran.torin (snabela) gmail.com

Snigelpost: 
Holnersgata 4
794 95 SKATTUNGBYN
Telefoner
0250-551330
070-668 11 38
Mystiska träd i VG-län

mystiska_omslag.gif
 
Första boken om 
Mystiska Träd kan 
beställas i bokhandeln
Bokförlaget Moster Beda

bokfrlaget.jpg
Föredrag

Mystiska träd live!

Författaren berättar
Ring 0250-551330

g_foredrag_0076.jpg
Konsten att leva Billigt

LB–bok6374.jpg
Finns i bokhandeln 
eller direkt från 
Intressant sida

LEVABILLIGT.jpg
Intressant sida 2

skuldsatt.jpg
Skonsam maskin

Baver_5372.jpg

Bävern 
är en skonsam skogsmaskin 
tack vare sitt mycket 
låga marktryck
Läs mer på hemsidan

myra_0530.jpg

Räknare
Denna sida idag
Totalt: 0
unika: 0

Denna sidan någonsin...
Totalt: 721
unika: 541

Webbplats...
Totalt: 19969
unika: 11452


e107.v4 tema av jalist