Omskrivna träd

Omskrivna träd

aberga_dimma.jpg
Dimhöljda träd i Åberga

aberga_lind_vagen.jpg
Åberga Bästan

appletrad_3754.jpg
Äppleträd

ballingslovask.jpeg
Asken i Ballingslöv

brud-trad.jpg
Älvan som förtrollade sig till ett träd

flotrad.jpg
Floträdet

fredrik_halsa.jpg
Fredrik

grotalia.jpg
Björken i Grötalia

idegran_foto.jpg
Fotös idegran

napptrad.jpg
Nappträdet

porjustall_kram.jpg
Porjustallen

silverpoppel.jpg
Silverpoppeln

skamsek.jpg
Skams ek

styggtallen_4640.jpg
Styggtallen

trollakistan981009 prastg.jpg
Trollakistan

skattungbjork.jpeg
Trädet som räddade kyrkan

trad-naas.jpg
Skånska nationens träd

toromiro.jpg
Toromiro
Påsköns sista träd
Trädlänkar


ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att samla in, utvärdera och lagra den viktigaste informationen om hotade och missgynnade växter, svampar och djur, bedöma graden och typen av hot och sammanställa s.k. rödlistor. 
ArtDatabanken tillhandahåller och sprider information om de rödlistade arterna, utarbetar förslag till åtgärder samt initierar forskning.Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras. 
Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om skyddsvärda observationer förbehålls rapportören och ackrediterade personer inom respektive ideell förening samt ArtDatabanken.Fältbiologerna är Sveriges största förening för barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljö. Fältbiologerna är en oberoende, ideell förening och verkar för ett hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö. 


Sverige hyser ett betydande antal jätteträd, kanske det största i hela Europa, och att arter som saffransticka, läderbagge och ekspik här har sina starkaste förekomster i hela världen. 
På flera håll finns lokala och regionala register över jätteträd, men ingen publicerad, nationell översikt. På denna hemsida kan du titta på tabeller över Sveriges största träd, främst lövträd i södra och mellersta Sverige. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk och därtill knuten verksamhet.
 
Naturhistoriska riksmuseet – en mötesplats för alla som är intresserade av naturvetenskap! 

Skogsindustrierna är massa-, pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. 

Skogen är en viktig näring för vårt lands ekonomi och vår skogsexport ligger högt i jämförelse med andra näringar. Trots att vi avverkar ca 85 miljoner skogskubikmeter per år så är tillväxten högre än avverkningen, omkring 100 skogskubikmeter.  
 
SVENSKA TRÄDFÖRENINGEN 
Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att yrkesfolk ska få möjligheten att utbyta erfarenheter samt att höja kunskaperna om stads- och parkträd. 

Vi-skogens vision är ”En hållbar miljö som erbjuder bondefamiljer goda levnadsförhållanden”.
Vi-skogens uppdrag är ”Att genom agroforestrymetoder och företagsutveckling bidra till ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning”. 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar med markförsäljning och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism.

Adresser

Redaktör för Mystiska.se

t_hatt_5119.jpg

Författaren och fotografen
Göran NK Torin
Epost: goran.torin (snabela) gmail.com

Snigelpost: 
Holnersgata 4
794 95 SKATTUNGBYN
Telefoner
0250-551330
070-668 11 38
Mystiska träd i VG-län

mystiska_omslag.gif
 
Första boken om 
Mystiska Träd kan 
beställas i bokhandeln
Bokförlaget Moster Beda

bokfrlaget.jpg
Föredrag

Mystiska träd live!

Författaren berättar
Ring 0250-551330

g_foredrag_0076.jpg
Konsten att leva Billigt

LB–bok6374.jpg
Finns i bokhandeln 
eller direkt från 
Intressant sida

LEVABILLIGT.jpg
Intressant sida 2

skuldsatt.jpg
Skonsam maskin

Baver_5372.jpg

Bävern 
är en skonsam skogsmaskin 
tack vare sitt mycket 
låga marktryck
Läs mer på hemsidan

myra_0530.jpg

Räknare
Denna sida idag
Totalt: 0
unika: 0

Denna sidan någonsin...
Totalt: 721
unika: 541

Webbplats...
Totalt: 19968
unika: 11451


e107.v4 tema av jalist